Thẻ: Thực phẩm Sạch

Ba rọi không xương

THỊT BA RỌI KHÔNG XƯƠNG Đây chính là phần thịt bụng của dê.Những lớp thịt mỡ xen …