GÀ TA THƯỢNG HẠNG

Thông tin liên hệ

Hotline : 0968087735
Email: gatthuonghang@gmail.com

Địa chỉ

616 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh